My Kidney Fit

คนทั่วไป ควรตรวจ 5 ข้อนี้

คนทั่วไปที่ไปรับการตรวจสุขภาพประจำปีจะมีผลเลือดหลักๆแล้วก็ผลการตรวจที่ควรจะตรวจว่าอาจจะมีการแปรผลยังไงบ้า …

คนทั่วไป ควรตรวจ 5 ข้อนี้ Read More »

ข้อควรรู้ ไตระยะสุดท้าย ที่ยังไม่ฟอกไต

1.จำกัดอาหาร/น้ำ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการฟอกเลือด คนไข้ก็จำเป็นจะต้องจำกัดอาหารค่อนข้างจะหลายอย่าง ทั้งอา …

ข้อควรรู้ ไตระยะสุดท้าย ที่ยังไม่ฟอกไต Read More »

ไปหาหมอ ทำไมไม่ได้ยารักษาไต

กลุ่มผู้ป่วยที่หมอไตดูแลมี 3 กลุ่ม 1. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง กลุ่มคนไข้ยังไม่ได้เป็นโรคไตแต่ว่ามีความเสี่ยงขอ …

ไปหาหมอ ทำไมไม่ได้ยารักษาไต Read More »

ภาวะฉุกเฉิน ต่องรีบฟอกเลือดไต

เรื่องสำคัญที่บางคนไข้ไตเรื้อรังก็จะเข้าใจว่าไตมี 5 ระยะก็ค่อยๆชะลอการเสื่อมของไตไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วถ้า …

ภาวะฉุกเฉิน ต่องรีบฟอกเลือดไต Read More »

เรื่องไตเฉียบพลัน ที่คนมักไม่รู้

มีเรื่องบางอย่างที่บางคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนตอนแรกขอเล่านิยามของคำว่าไตเฉียบพลันก่อน ส่วนใหญ่เราจะรู้จักกัน …

เรื่องไตเฉียบพลัน ที่คนมักไม่รู้ Read More »

ไม่อยากฟอกไต ระวัง 3 อาหารนี้

สำหรับผู้ป่วยไตเรื้อรังในระยะสุดท้ายเช่น ระยะ 4-5 ที่บางคนคุณหมออาจแนะนำเบื้องต้นเวลาอันใกล้จะต้องเลือกเอ …

ไม่อยากฟอกไต ระวัง 3 อาหารนี้ Read More »

ดูชื่อยาเป็น มีประโยชน์

สำหรับยาต่างๆที่เราอาจจะจำเป็นจะต้องทานเพราะยังคิดว่าถ้าเกิดเราจะมีความรู้ในการที่จะดูว่าชื่อยาแต่ละอย่าง …

ดูชื่อยาเป็น มีประโยชน์ Read More »

เป็นไตหรือไม่ ทำไมหมอตอบไม่ตรงกัน

เอาอีกหนึ่งคำถามใหญ่ที่คนหลายคนก็จะสงสัยว่าไปหาคุณหมอแล้วตอบไม่ตรงกันบางคนก็ตอบว่า เป็นโรคไต บางคนก็ตอบว่ …

เป็นไตหรือไม่ ทำไมหมอตอบไม่ตรงกัน Read More »

Scroll to Top